Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Επιστήμονες αποθηκεύουν δεδομένα σε... βακτήρια!


Μία ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Hong Kong στην Κίνα έχουν
επινοήσει έναν τρόπο για την αποθήκευση δεδομένων σε ζωντανά βακτήρια. Ο μηχανισμός κωδικοποίησης είναι αρκετά απλός, καθώς μετατρέπουν τα
ηλεκτρονικά δεδομένα (π.χ. κείμενο ASCII) σε σύστημα τετραψήφιων, το
οποίο στη συνέχεια τους επιτρέπει να χαρτογραφήσουν τα δεδομένα στα 4
βασικά στοιχεία που αποτελούν το DNA: A, G, T και C. Μόλις τα δεδομένα
μετατραπούν σε μια πλήρη αλληλουχία DNA, τότε συμπιέζονται (με τη χρήση του αλγόριθμου DEFLATE), πριν «καταγραφούν» σε ένα ζωντανό
κύτταρο.
Η ομάδα ισχυρίζεται ότι μπορεί να κάνεικρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση (Bioencryption), ωστόσο όμως από την παρουσίασή τους βλέπουμε ότι μπορούν μόνο να κωδικοποιήσουν και να αποκωδικοποιήσουν τα δεδομένα από δυαδικά σε DNA.
Επιπλέον ισχυρίζονται ότι μπορούν να αποθηκεύσουν 900TB (terabytes!)
σε ένα μόνο γραμμάριο κυττάρων του βακτηριδίου E.coli, το οποίο είναι
αρκετά εντυπωσιακό.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...