Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Έρευνα στη χρήση του LinkedIn από τους Έλληνες χρήστες…


Η δυνητική επαγγελματική δικτύωση αποτελεί πλέον μια σημαντική πτυχή των εργασιών πολλών επαγγελματιών και συχνά θεωρείται ως ένα πολύτιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις.Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει μια ποσοτική μελέτη για τους επαγγελματίες στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν το κοινωνικό-επαγγελματικό δίκτυο LinkedIn και επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση της δυνητικής επαγγελματικής ταυτότητας βοηθά στην επαγγελματική τους ζωή.

Τα δεδομένα μας βασίστηκαν σε e-survey το οποίο διεξήχθη από τόν Απρίλη ως τον Ιούλη του 2010 στη διεύθυνση (http://www.bletsos.net/limesurvey/index.php?sid=95424) και προωθήθηκε τόσο στο LinkedIn όσο και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η κοινότητα θα χαρακτηριζόταν μάλλον ως μια υπηρεσία επαγγελματικής δικτύωσης παρά ως πραγματικό εργαλείο εύρεσης εργασίας ή ως έναν «δυνητικό» τόπο όπου η αλληλεπίδραση οδηγεί σε επαγγελματική άνοδο. Παρόλα αυτά φαίνεται να προσφέρει νέες δυνατότητες για επαγγελματικές πρακτικές…

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία δυνητικών κοινοτήτων από άτομα που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και στόχους. Έτσι, οι χρήστες του διαδικτύου έχουν στη διάθεσή τους μια πληθώρα υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες προσφέρουν στους εγγεγραμμένους χρήστες πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας και διάδρασης. Η θεματολογία των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης αφορά τόσο σε ζητήματα ψυχαγωγίας και ασχολίες γενικού ενδιαφέροντος (π.χ.Facebook) όσο και σε ζητήματα ειδικότερου επαγγελματικού ενδιαφέροντος (π.χ.LinkedIn).

Η παρούσα εργασία εστιάζει στη μελέτη του πιο διαδεδομένου site επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης, θέση την οποία αυτήν τη στιγμή καταλαμβάνει το LinkedIn. Η συγκεκριμένη κοινότητα ξεκίνησε το 2003 ως ιστοσελίδα κοινωνικής- επαγγελματικής δικτύωσης και αναζήτησης εργασίας μεταξύ επαγγελματιών. Σήμερα αριθμεί περισσότερους απο 75 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και φιλοξενεί τις πιο σημαντικές εταιρικές παρουσίες, ενώ είναι πολύ δημοφιλής σε ανώτερα στελέχη σε όλο τον κόσμο.

Όσον αφορά στην παρουσία Ελλήνων χρηστών στην εν λόγω κοινότητα και σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από μέλη του Εργαστηρίου Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Και Ηγεσίας (CROB-L), οι Έλληνες χρήστες ξεπερνούν τις 20000 ενώ τείνουν να αυξάνονται.

Ο ερευνητικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι Έλληνες χρήστες αντιλαμβάνονται ότι το LinkedIn αποτελεί ένα ικανό επαγγελματικό εργαλείο. Η παρούσα έρευνα διαφοροποιείται από τις ήδη υπάρχουσες έρευνες για την χρήση της Επαγγελματικής Ιστοσελίδας LinkedIn στο σημείο που στοχεύει να αποτυπώσει μια τάση: Τις αντιλήψεις των εργαζομένων/υποψηφίων για την χρήση του LinkedIn.

Λαμβάνοντας ως πλαίσιο εργασίας τη θεωρία των κοινωνικών δικτύων, διατυπώσαμε την υπόθεση ότι οι χρήστες του LinkedIn θα μπορούσαν να το αντιλαμβάνονται είτε ως έναν (κυβερνο) χώρο στον οποίον λαμβάνει χώρα μια αλληλεπίδραση, είτε ως ένα επαγγελματικό εργαλείο για την προώθηση των επαγγελματικών τους επιδιώξεων, είτε ως έναν πρακτικό τρόπο χαρτογράφησης του επαγγελματικού χώρου.

Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά μας ερωτήματα επικεντρώθηκαν στα εξής σημεία:

•Πιθανή σύναψη συνεργασιών ή εύρεση εργασίας μέσω συνδέσμων.
•Με ποιό τρόπο οι σύνδεσμοι και οι συστάσεις προσδίδουν επαγγελματική αξία.
•Κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από τα εργαλεία που τους παρέχει το μέσο
•Κατά πόσο πιστεύουν οτι κάποια απο αυτά τα εργαλεία τους δίνει δυνατότητα προβολής ή θεωρούν οτι πρέπει να υπάρχουν επιπλέον δυνατότητες επικοινωνίας και ανάδειξης των προσόντων.

Όσον αφορά στη διάρθρωση της ερευνητικής μας αναφοράς, στο πρώτο μέρος περιγράφεται συνοπτικά η υπηρεσία και ορισμένες βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά της, ώστε να διαφανεί με ποιό τρόπο και με ποιά εργαλεία τα μέλη της υπηρεσίας διαχειρίζονται τη δυνητική επαγγελματική τους ταυτότητα και αναπτύσσουν το επαγγελματικό τους δίκτυο.

Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται το σχετικό με τα κοινωνικά δίκτυα θεωρητικό υπόβαθρο, ξεκινώντας από την παρουσίαση του διαδικτύου ως κοινωνικού χώρου.

Στη συνέχεια γίνεται μια ιστορική αναφορά στην ανάπτυξη των κοινωνικών και επαγγελματικών δικτύων, ενώ επίσης παρατίθενται σχετικές έρευνες.

Στο τρίτο μέρος αναλύεται η μεθοδολογία και η διαδικασία της συλλογής των δεδομένων, ενώ η εργασία τελειώνει με την παράθεση των αποτελεσμάτων και την διεξαγωγή συμπερασμάτων…

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...