Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Τα Windows 7 είναι λιγότερο ασφαλή από τα vista....


Tα Windows 7 διόρθωσαν και βελτίωσαν αρκετά πράματα από τα Windows Vista που δεν άρεσαν στους χρήστες, αλλά ο... Raimund Genes, επικεφαλής για την αφάλεια της Trend Micro, έχει εντοπίσει κάτι το οποίο προτιμούσε στο προηγούμενο λειτουργικό.

Ο Genes είπε ότι η Microsoft έχει πάρει αποφάσεις σχεδιασμού όπου έχει θυσιάσει την ασφάλεια προς όφελος της ευκολίας χρήσης, κυρίως εξαιτίας της χαλάρωσης του ενοχλητικού User Account Control (ελέγχου λογαριασμών χρηστών).

"Δε λέω ότι τα Windows 7 είναι ανασφαλή, αλλά τα Vista χωρίς καμιά ρύθμιση είναι καλύτερα". "Απογοητεύτηκα όταν χρησιμοποίησα για πρώτη φόρα τα Windows 7 που δεν υπήρχε προειδοποιήση για τη μη χρήση αντιϊκού, σε αντίθεση με τα Vista", είπε ο Genes. "Δεν υπάρχει ούτε προειδοποίηση για τις κρυμμένες επεκτάσεις αρχείων. Ακόμα και όταν εγκατασταθεί αντιϊκό, προειδοποιήσεις για τη μη ενημέρωση του δεν υπάρχουν."

"Τα Windows 7 μπορεί να είναι βελτιωμένα σε ότι αφορά τη χρηστικότητα αλλά σε θέμα ασφαλείας είναι λάθος. Όταν οι προγραμματιστές της Microsoft επιλέγουν μεταξύ χρηστικότητας και ασφάλειας, πάντα θα επιλέγουν τη χρηστικότητα", υποστήριξε ο Genes.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...