Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Info-Quest: Ανακοίνωση απόσχισης κλάδου


Η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την από 29 Σεπτεμβρίου 2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου «Διανομής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και την εισφορά αυτού σε 100% θυγατρική εταιρείας της. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου «Διανομής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών.Η απόσχιση και εισφορά του ανωτέρω κλάδου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Η λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου θα συνταχθεί με ημερομηνία 30/9/2010. Από την ημερομηνία αυτή και μετά όλες οι πράξεις του κλάδου που διενεργούνται από την Εταιρεία θα λογίζονται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας τον κλάδο εταιρείας. Η ολοκλήρωση της απόσχισης υπόκειται στις κατά νόμο εγκρίσεις και άδειες των αρμόδιων καταστατικών οργάνων των δύο εταιρειών και των διοικητικών αρχών.
Σημειώνεται ότι η απόσχιση του εν λόγω κλάδου σε 100% θυγατρική εταιρεία, δε μεταβάλλει τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, καθότι τα μεγέθη του υπό απόσχιση κλάδου συμπεριλαμβάνονται ήδη στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
πηγη foracamp.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...