Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

how-to:Γραμμή Εντολών - Πως να χρησιμοποιήσετε τις βασικές εντολές


Τι είναι η Γραμμή Εντολών;

Πριν εμφανιστούν τα Windows, το πιο διαδεδομένο λειτουργικό σύστημα ήταν το DOS (Disk Operating System). Ήταν βασισμένο σε εντολές κειμένου, και μέσω αυτού μπορούσατε να τρέξετε προγράμματα πληκτρολογώντας κάποιες εντολές. Με την άφιξη των Windows, τα πράγματα έγιναν πιο απλά και όλες οι εργασίες γίνονται σε οπτικό γραφικό περιβάλλον. Αν και το DOS δεν συμπεριλαμβάνεται στα Windows εδώ και αρκετά χρόνια, υπάρχει ακόμα η Γραμμή Εντολών, η οποία αποτελεί ένα πιστό πρωσομοιωτή του DOS. H γραμμή εντολών χρησιμοποιείται κυρίως από προχωρημένους χρήστες για εκτέλεση εντολών οι οποίες δεν είναι δυνατό να εκτελεστούν από το γραφικό περιβάλλον των Windows.Αν και δεν είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το μάθετε.

Πως να περιηγηθείτε στους φακέλους

H πρώτη εντολή στη λίστα είναι η CD (Change Directory). Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχων φάκελο.

Η εντολή CD\ σας παίρνει στην κορυφή του καταλόγου των αρχείων και των φακέλων.
Ας δούμε πως δουλεύει. Αφού ανοίξετε τη Γραμμή Εντολών, πληκτρολογείστε cd\ και πατήστε Enter. Θα προσέξετε ότι μετά την εκτέλεση της εντολής, θα μεταφερθείτε στην κορυφή του καταλόγου (στην περίπτωση μας είναι ο δίσκος "c:")

Σημείωση: H γραμμή εντολών δεν είναι case sensitive, το οποίο σημαίνει πως είτε γράφετε τις εντολές με μικρούς είτε με κεφαλαίους χαρακτήρες, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο (Έτσι η εντολή cd, CD ή cD θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα).

Τώρα βρίσκεστε στην κορυφή του δίσκου 'c:'. Εάν θέλετε να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο φάκελο αυτού του δίσκου απλά πληκτρολογείστε CD ΟΝΟΜΑΦΑΚΕΛΟΥ. Οι υποφάκελοι χωρίζονται με \. Εάν για παράδειγμα θέλετε να μπείτε στο φάκελο System32 ο ποιός βρίσκεται στο 'c:\Windows' θα πρέπει να πληκτρολογήσετε cd windows\system32\
και πατήστε Enter.
Εάν θέλετε να πάτε ένα φάκελο πάνω, πληκτρολογείστε 'cd..'. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να πάτε πίσω στον φάκελο Windows. Πληκτρολογείστε cd.. και πατήστε Enter. Θα παρατηρήσετε ότι ο τρέχων φάκελος έχει αλλάξει και είναι ο 'c:\Windows'.

Πως να πάρετε πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο δίσκο

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο δίσκο του υπολογιστή σας, απλά πληκτρολογείστε το γράμμα που του αντιστοιχεί ακολουθούμενο από ':'. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να φύγετε από το δίσκο 'c:' και να πάτε στον 'd:' τότε το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε d: και να πατήσετε Enter.

Για να αλλάξετε δίσκο αλλά και κατάλογο ταυτόχρονα, χρησιμοποιήστε την εντολή cd ακολουθούμενη από την παράμετρο /d. Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείτε για να μεταβούμε από τον τρέχων δίσκο σε ένα κατάλογο ενός άλλου δίσκου. Τώρα για παράδειγμα, βρίσκεστε στο δίσκο 'D:' και θέλετε να πάτε πίσω στο δίσκο 'C:' και συγκεκριμένα στο φάκελο Windows. Πληκτρολογήστε cd/d C:\Windows και πατήστε Enter.

Σημείωση: Εάν πληκτρολογήσετε το γράμμα του δίσκου, τότε αυτόματα μεταφέρεστε στην πιο πρόσφατη τοποθεσία αυτού του δίσκου. Εάν για παράδειγμα είστε στον δίσκο 'd:' και πληκτρολογήσετε 'cd c:\windows' δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Εάν όμως πληκτρολογήσετε 'c:' τότε θα μεταφερθείτε στο c:\Windows (Εφόσον αυτός ήταν ο τελευταίος φάκελος στον οποίο εργαζόσασταν στον δίσκο c:).

Πως να δημιουργήσετε ένα φάκελο

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κατάλογο χρησιμοποιώντας την εντολή MKDIR (Make Directory).

Εάν θέλετε για παράδειγμα να δημιουργήσετε ένα φάκελο με όνομα 'Pcsteps_folder1' ο oποίος θα βρίσκετε στο "e:\Pcsteps", τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την εντολή 'mkdir Pcsteps_folder1' και να πατήσετε Enter.
Για να δούμε αν όντως δημιουργήθηκε θα χρησιμοποιήσουμε ξανά την εντολή dir.

Σημείωση: Μην ξεχνάτε ότι όλες αυτές οι εντολές εκτελούνται στον τρέχων κατάλογο της γραμμής εντολών. Εάν για παράδειγμα βρίσκεστε στον 'c:' και πληκτρολογήστε MKDIR test, τότε ένας νέος φάκελος θα δημιουργηθεί μέσα στον δίσκο 'C:'.

Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργείτε καταλόγους, ο ποίος δεν εξαρτάται από τον τρέχων κατάλογο, είναι να πληκτρολογήσετε την πλήρη διαδρομή του φακέλου. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε στον 'E:' και θέλετε να δημιουργήσετε ένα φάκελο στον 'C:' με όνομα Pcsteps_miscellaneous απλά πληκτρολογείστε mkdir c:\Pcsteps_miscellaneous.
Όταν θέλετε να δημιουργήσετε φακέλους με υποφακέλους ταυτόχρονα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την MKDIR φάκελος/υποφάκελος. Για παράδειγμα, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε τον φάκελο Pcsteps_folder2 ο οποίος θα περιέχει τον φάκελο Pcsteps_subfolder2 και πληκτρολογούμε mkdir Pcsteps_folder2\Pcsteps_subfolder2.

Πως να μετονομάσετε αρχεία και φακέλους

Για τη μετονομασία αρχείων και φακέλων, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή REN (Rename).

Για μετονομασία φακέλων απλά πληκτρολογείστε ren ονομαφακελου νεοονομα. Εάν για παράδειγμα θέλουμε να μετονομάσουμε τον φάκελο Pcsteps_folder1 σε Pcsteps_final θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε ren Pcsteps_folder1 Pcsteps_final και να πατήσουμε Enter.
Για να μετονομάσουμε ένα αρχείο, χρησιμοποιούμε την ίδια εντολή κάπως έτσι : ren ονομααρχειου.επεκτασηαρχειου νεοαρχειο.επεκτασηαρχειου. Για παράδειγμα, για να μετονομάσουμε το αρχείο 'Pcsteps Tutorial.docx' σε Pcsteps.docx θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε ren "Pcsteps Tutorial.docx" Pcsteps.docx και να πατήσουμε Enter.
Σημείωση: Εάν το όνομα του αρχείου η του φακέλου είναι γραμμένο με κενά, τότε το όνομα του αρχείου αλλά και της επέκτασης του πρέπει να εσωκλείονται σε ""

Αντιγραφή Αρχείων και Φακέλων

H εντολή COPY σας επιτρέπει να αντιγράψετε αρχεία από μια τοποθεσία σε μια άλλη. Για να την χρησιμοποιήσετε πρέπει να πληκτρολογήσετε copy τοποθεσία/ονομααρχειου.επεκτασηαρχειου τοποθεσία/νεοονομα.επεκτασηαρχειου.

Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή για να αντιγράψουμε το αρχείο Pcsteps.docx από τον φάκελο Pcsteps στον φάκελο 'e:\Pcsteps\Pcsteps_final\'. Και για να γίνει η διαδικασία λίγο πιο ενδιαφέρουσα θα μετονομάσουμε το αρχείο που αντιγράφουμε σε Pcsteps_test.docx. Η εντολή που πρέπει να πληκτρολογήσουμε είναι η e:\Pcsteps\Pcsteps.docx e:\Pcsteps\Pcsteps_final\Pcsteps_test.docx και θα πατήσουμε Enter. Εφόσον η αντιγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία θα πάρουμε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
Εάν η αντιγραφή γίνεται στον ίδιο κατάλογο δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε ολόκληρη τη διαδρομή. Εάν για παράδειγμα θέλουμε να αντιγράψουμε το αρχείο Pcsteps.docx από τον φάκελο 'e:\Pcsteps' στον ίδιο φάκελο αλλά με διαφορετική επέκταση, τότε πληκτρολογούμε 'copy Pcsteps.docx Pcsteps.txt'.'
Για αντιγραφή ενός φακέλου μαζί με τα περιεχόμενα του από μια τοποθεσία σε μια άλλη χρησιμοποιούμε την εντολή XCOPY ακολουθούμενη από τις παραμέτρους /s /i. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αντιγράψουμε τον φάκελο 'e:\Pcsteps' με όλα του τα περιεχόμενα στο δίσκο 'c:' με ονομασία backup_Pcsteps. Τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε xcopy /s /i e:\Pcsteps c:\backup_Pcsteps και να πατήσουμε Enter. H παράμετρος '/s' χρησιμοποιείτε για να σιγουρευτούμε ότι όλοι οι φάκελοι και υποφάκελοι θα αντιγραφούν, εκτός από αυτούς που είναι άδειοι. H παράμετρος '/i' θα δημιουργήσει ένα νέο κατάλογο με την προϋπόθεση ότι ο φάκελος δεν υπάρχει.

Διαγραφή αρχείων και φακέλων

Η εντολή DEL (Delete) χρησιμοποιείται για την διαγραφή αρχείων που βρίσκονται μέσα σε καταλόγους.

Για να διαγράψετε όλα τα αρχεία από ένα κατάλογο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε del όνομα καταλόγου. Ας δοκιμάσουμε αυτή την εντολή διαγράφοντας για παράδειγμα όλα τα αρχεία από τον φάκελο Pcsteps_final πληκτρολογώντας del Pcsteps_final. Για να γίνει η διαγραφή όλων των αρχείων θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την εντολή.

Σημείωση 1: Οι χρήστες με ελληνικά Windows θα πρέπει να απαντήσουν στην επιβεβαίωση της διαγραφής με τα αρχικά γράμματα των λέξεων Ναι/Όχι (ν ή ο) ενώ οι χρήστες με αγλλικά Windows με τα αντίστοιχα γράμματα y ή n.

Σημείωση 2: Για να διαγραφούν και τα κρυφά αρχεία θα πρέπει να προσθέσετε μετά την εντολή del την παράμετρο /h.

Εάν θέλουμε να διαγράψουμε ένα μόνο αρχείο, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή DEL ακολουθούμενη από το όνομα του αρχείου. Για παράδειγμα θα σβήσουμε το αρχείο Pcsteps.txt πληκτρολογώντας del Pcsteps.txt και θα πατήσουμε Enter.

Εάν θέλουμε να διαγράψουμε ένα μόνο αρχείο, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή DEL ακολουθούμενη από το όνομα του αρχείου. Για παράδειγμα θα σβήσουμε το αρχείο Pcsteps.txt πληκτρολογώντας del Pcsteps.txt και θα πατήσουμε Enter.

Στη λίστα που ακολουθεί θα δείτε μερικούς χρήσιμους συνδυασμούς της εντολής DEL:

* DEL *.DOC - διαγραφή όλων των αρχείων με επέκταση DOC (μπορείτε να αντικαταστήσετε το DOC με οποιαδήποτε κατάληξη επιθυμείτε π.χ. xls,txt,ppt κτλ.)
* DEL TEST*.* - διαγραφή όλων των αρχείων που η ονομασία τους ξεκινάει με τη λέξη TEST.
* DEL *.* - διαγραφή όλων των αρχείων από τον τρέχων κατάλογο.

Η εντολή DEL δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγραφή καταλόγων. Για να διαγράψετε καταλόγους υπάρχει μια άλλη εντολή η οποία χρησιμοποιείται για διαγραφή μόνο άδειων φακέλων και είναι η RD (Remove Directory). Προηγουμένως διαγράψαμε όλα τα αρχεία από τον φάκελο Pcsteps_final. Τώρα θα διαγράψουμε και τον ίδιο τον φάκελο πληκτρολογώντας RD Pcsteps_final.

Εκτέλεση μιας εφαρμογής από την Γραμμή Εντολών


Για να τρέξετε ένα πρόγραμμα από τη γραμμή εντολών, θα πρέπει να μετακινηθείτε στον κατάλογο όπου βρίσκεται το εκτελέσιμο αρχείο και απλά να πληκτρολογήσετε το όνομα του. Εάν για παράδειγμα θέλετε να ανοίξετε τη ζωγραφική από τη γραμμή εντολών θα πρέπει να μεταβείτε στον φάκελο c:\Windows\System32 όπου και βρίσκεται το εκτελέσιμο αρχείο με ονομασία 'mspaint.exe'. Για να το κάνουμε αυτό ξεκινώντας από εκεί που είχαμε μείνει, δηλαδή από το e:\Pcsteps. Αρχικά πρέπει να αλλάξουμε τον τρέχοντα κατάλογο σε αυτόν της εφαρμογής πληκτρολογώντας cd/d c:\windows\System32\. Μετά πληκτρολογούμε mspaint.exe και πατάμε Enter.

Πως να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια στη Γραμμή Εντολών

Για να δείτε τη βοήθεια της γραμμής εντολών αρκεί να πληκτρολογήσετε help και να πατήσετε Enter. Θα εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες εντολές.

Εάν θέλετε να πάρετε βοήθεια για μια συγκεκριμένη εντολή, πληκτρολογείστε help όνομα εντολής και πατήστε enter. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να πάρουμε εάν πληκτρολογήσουμε όνομα εντολής /? και πατήσουμε Enter. Στο παράδειγμα μας, θα πα΄ρουμε βοήθεια για την εντολή CD πληκτρολογώντας help cd ή cd/?.

Συμπέρασμα

Η γραμμή εντολών παραμένει ένα πανίσχυρο εργαλείο για όποιον χρήστη θέλει να το μάθει και να μπλέξει με εκτέλεση εντολών. Μείνετε συντονισμένοι για την συνέχεια των άρθρων που αφορούν τη χρήση της γραμμής εντολών και αν έχετε απορίες σχετικά με τις βασικές εντολές, αφήστε την ερώτηση σας στα σχόλια.

πηγη:www.pcsteps.gr


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...