Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

SingularLogic: Υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης"


Στην υλοποίηση μιας σειράς νέων έργων πληροφορικής, τα οποία σχετίζονται με την προσαρμογή των ΙΤ συστημάτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Δήμων της χώρας στις απαιτήσεις του προγράμματος "Καλλικράτης", προχωρά η SingularLogic.


Για την ακρίβεια, η τελευταία συνήψε συμβάσεις για 49 έργα, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζει τη μηχανογραφική υποστήριξη 27 μη συνενωμένων Δήμων και παρέχει εφαρμογές διοικητικής υποστήριξης σε επιπλέον 16 Δήμους. Όσο για τις προς υλοποίηση λύσεις, βασίζονται στη σουίτα εφαρμογών SingularLogic Genesis, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εφαρμόζει διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, υποστηρίζει τη διαχείριση Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος και παρέχει δυνατότητες προηγμένης Διοικητικής Πληροφό­ρησης. Αποτέλεσμα; Η εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο του "Προγράμματος Καλλικράτης".

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...