Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των ΙΤ επιχειρήσεων

Στην έναρξη της διαδικασίας Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Ενδιάμεσων Εξειδικευμένων Φορέων που θα συμμετέχουν στην προώθηση και υλοποίηση των προϊόντων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών για τα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης με τίτλο: "Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς" και "Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης", προχώρησε το ...

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ως ο αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως συντονιστική αρχή του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Ελλάδα.πηγη

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...