Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας: Πτωτική πορεία για την κινητή τηλεφωνία

Σε 3.571 εκατομμύρια ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα για το 2010, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 18% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος και 38% από το υψηλότερο σημείο του!

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 1.143 εκατομμύρια ευρώ, μείωση που αντιστοιχεί σε 18,9% σε σχέση με το 2009, και 35% σε σχέση με το 2008.

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2011, εκ πρώτης όψεως διαφαίνεται πτώση που φτάνει στο 21,3%. Όπως επισημαίνεται με βάση τα αποτελέσματα μελέτης την οποία εκπόνησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ICAP για την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (EEKT), ο κλάδος συνεχίζει την πτωτική του πορεία, λόγω της οικονομικής κρίσης, του πολύπλοκου και δυσλειτουργικoύ νομικού πλαισίου αδειοδότησης των σταθμών βάσης, της μη λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των μεγάλων φορολογικών επιβαρύνσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...